Kontakt och plats
Ägare: Helena Askling
Telefon: 070 - 97 97 868, 070-5392134
Mail: info@kullagarden.se
Adress: Kulla Skattegård  590 76, Vreta Kloster