Gården

Mijöarbetet på gården

Kullagården är nominerat till Linköpings gröna företag 2019. En del av motiveringen är:

"Energiframställan till gården kommer från solceller och pellets, maskinparken drivs med HVO-bränsle och hela verksamheten drivs sedan mer än 30 år ekologiskt.
Helena Askling är en person som jobbat med hållbarhet, ekologisk odling och kretsloppstänk långt innan dessa begrepp fick genomslag, blev modernt och ekonomiskt intressant."

Fakta om gården

Areal: 108 ha
Arende: 40 ha
Hagar: 60ha
Grödor: vete, havre, dinkel och åkerbönor

Vi driver ett ekologiskt lantbruk vilket för oss innebär ett långsiktigt tänkande. Här inriktar vi oss på att bygga upp bördigheten i jorden, ge gårdens djur ett värdigt liv och ge våra kunder en hög kvalité på gårdens produkter.

Samtliga djur på gården  betar på närliggande betesmark från maj till oktober. Under vintermånaderna går djuren fritt i ladugården, men har även möjlighet att gå ut. Varje djur har en torr plats där de kan värma sig och vila.

Historik

Kullagården ligger i Vreta Kloster på Östgötaslätten.
1990 tog Helena Askling över gården efter sin mor och far. Gården har funnits i familjens ägo så länge man minns.
Helenas far intresserade sig för biodynamsik odling och lade på försök om 10 ha redan 1978. Sedan 1989 är hela gården biodynamisk. På Kullagården används en ny lantbruksteknik där ogräs rensas mekaniskt. Läs mer om den nya tekniken på Gothia Redskap.