Mitt i Östergötland ligger Kullagården, en ekologisk och biodynamisk gård med stor djur- och miljöomsorg.
Gården är på 108 ha och man arrenderar också ca 40 ha.
Åkermarken består av 117 ha spannmålsodling och vall.
Man odlar vete, havre, dinkel och åkerbönor.

"Vi driver ett ekologiskt lantbruk vilket för oss innebär ett långsiktigt tänkande. Här inriktar vi oss på att bygga upp bördigheten i jorden, ge gårdens djur ett värdigt liv och ge våra kunder en hög kvalité på gårdens produkter", säger Helena.

Vårsådd