Information om ny dataskyddslagstiftning
 
Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, börjar gälla inom EES den 25 maj 2018.

Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att ”personuppgifter” hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Kullagården informerar på detta vis för att du antingen är eller kanske kommer att bli en kund hos Kullagården.

Vi använder bara information om dig som behövs för att kunna ge dig rätt teknisk support beträffande de produkter vi marknadsför och säljer. Den typ av information vi sparar är ditt namn, adress och kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etc. Viss information kring din verksamhet sparas.  Vi kopplar och sparar din persondata med de Kullagården produkter/tjänster som du använder, för att vi ska ge dig bästa tänkbara support. Information kring dig och dina Kullagården produkter/tjänster kommer också att användas till utskick från oss där vi informerar om ex kampanjer.  Ingen information som kan uppfattas som ”känslig” används eller sparas.

Vi kommer att radera informationen om dig när den blir överflödig och inte längre behövs.
Vänliga hälsningar Kullagården  


Om du inte vill att vi spara denna typ av information så vill vi att du meddelar oss antingen via mail: info@kullagarden.se  eller skickar ditt meddelande till nedanstående adress:
Kulla skattegård 1
590 76 Vretakloster